CASA AF

 

Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllada de nova construcció situada al nucli urbà de Moià.

L’habitatge consta d’una sola planta.