CASA VFERRER

Es tracta d’un habitatge de nova construcció unifamiliar entre mitgeres que està situat en el nucli urbà de Cornellà.

L’habitatge consta de 3 plantes, en la planta baixa es troba el garatge i estances de dia com son el menjador i cuina i en les plantes superiors les habitacions amb els seus banys.

En el projecte es té en compte el contacte amb els espais exteriors i el seu ús, per això, s’incorporen una terrassa, un balcó i un gran jardí el qual tindrà una bassa d’aigua.

Per Neus Isart, 2019- amb llicència. Constructors a definir. Enginyer Estructural OTG3 Barcelona.