CASA MALESA

Es tracta d’un habitatge de nova construcció unifamiliar aïllat situat en el nucli urbà de Masquefa.

L’habitatge consta de 2 plantes i un semi-soterrani, en la planta semisoterrani s’hi troben el garatge i els porxos que donaran ombra per a protecció solar.

En la planta baixa es distribueixen la cuina-menjador, alguna habitació, banys i safareig. Totes les peces tenen il.luminació i ventilació natural i buscant majoritàriament l’orientació sud-oest. Aixó també passa en la planta primera a on hi han varies habitacions amb els seus banys i una gran terrassa solarium.

Per a protecció a la continua exposició el sol en la façana, s’han realitzat uns voladius de formigó integrats en l’estructura principal que faran ombra sobre la façana i que segons l’època de l’any projectarà mes o menys.

En el projecte es té en compte el contacte amb els espais exteriors i el seu ús, el jardi conté arbrat i gespa per a augmentar la sensació d’humitat i paissatge des de l’interior de l’habitatge.

Per Neus Isart, 2018- en construcció. Constructors LEDEZMA CONSTRUCCIONES 2 S.L. Enginyer Estructural OTG3 Barcelona.